The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk översättare till engelska

Specialiserade medicinska facköversättare med engelska som modersmål.

The Translator Group är en medicinsk översättningsbyrå specialiserad på bl.a. högkvalitativ medicinsk översättning till engelska. Här på The Native Translator utför vi professionell medicinsk översättning direkt online av mindre uppdrag av typen patientjournaler, medicinska artiklar, annonsmaterial, webbmaterial mm. För större medicinska översättningsuppdrag rekommenderar vi The Business Translator som är vår företagstjänst och en traditionell Opens external link in new windowmedicinsk översättningsbyrå.

Medicinsk facköversättning från svenska till engelska

Våra medicinska översättare är alla specialiserade inom medicinsk översättning med kompetens inom de flesta områden. De är flytande på svenska och har engelska som modersmål. Vi utför medicinska översättningar både för läkemedelsindustrin såväl som för den medicintekniska industrin och ett antal CRO:er runt om i världen. Är du en privatperson som t.e.x behöver översätta en patientjournal från svenska till engelska så är du naturligtvis också välkommen.

Konsekvent terminologi

Vi arbetar alltid med översättningsverktyg (CAT). Det innebär att vi så långt möjligt återanvänder de översättningar som vi redan gjort för dig och ditt företag. Detta är kostnadseffektivt men också kvalitetshöjande då det gör terminologin konsekvent inom och mellan dina dokument.

Medicinsk översättning med kvalitetsgaranti

Du kan alltid vara säkrer på att de medicinska översättningar som vi levererar håller högsta kvalitet. Som ISO certifierad översättningsbyrå så lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar, detta innebär att våra översättningar både är språkligt och terminologisk korrekta.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt. Dina filer hanterar vi med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal. Vi ingår gärna specifika NDA’s för särskilt känsliga medicinska översättningsprojekt.

Kontakt

Du kan nå oss på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterportal för en online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.