The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi översätter dina dokument när du skall lämna en offert på engelska

När du skall lämna offert på engelska så krävs det ofta att dina dokument är översatt av en auktoriserad översättare.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och utför auktoriserad översättning av bl.a. offerter och andra juridiska dokument till engelska och 25 andra språk. Med auktoriserad översättning menar vi översättning utförd av en översättare som godkänd av Kammarkollegiet eller en organisation eller myndighet i utlandet motsvarande Kammarkollegiet i Sverige.

Våra översättare är universitetsutbildade, arbetar branschspecifikt och kan din terminologi

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre mycket viktiga faktorer; översättaren måste självklart vara flytande på både käll- och målspråk med målspråket som modersmål. Han/hon måste ha en mycket god ämneskunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.

Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella översättare kompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt engelska modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information eller vill du beställa översättning av en offert till engelska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du på under en minut en offert på översättning av din offert till engelska. Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning av offerter till engelska direkt över internet.