The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning från svenska till franska inom juridik, medicin samt teknik

Vi översätter alla typer av texter och dokument från svenska till franska, professionell facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till franska.

Vi översätter allt från medicinska avhandlingar och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, avtal och kontrakt, registerdokument, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m. från svenska til franska.

Auktoriserad översättning från svenska till franska

Våra auktoriserade översättare kan bestyrka översättningar av avtal, betyg, intyg, personbevis, årsredovisningar, juridiska handlingar och liknande dokument.

Så här arbetar vi med din terminologi när vi översätter från svenska till franska

Våra översättare är facköversättare dvs. översättare specialiserade inom sitt fackområde. De arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa mellan dokument och från det ena översättningstillfället till nästa. Vi längre och större uppdrag upprättar vi kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför mycket viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har franska som  modersmål och bor och lever i Frankrike. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter, vi arbetar efter mottot att det man inte förstår kan man heller inte översätta.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess därför är all vår personal bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du kan betala för översättningen med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad fransk översättning direkt över internet.