The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning från svenska till engelska online

Vi översätter dokument och texter inom juridik, medicin, teknik och finans. Facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till engelska och det direkt online.

Som ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå utför The Native Translator kvalitetssäkrad översättning som hjälper företag att göra affärer över gränserna. Vi förser våra kunder med kvalificerad översättning och hjälper både företag och privatpersoner att kommunicera internationellt. Vi är en professionell, modern och mångsidig språk- och översättningsbyrå som levererar professionell översättning mellan över 100 språk bl.a. från svenska till engelska och du kan beställa både en kvalifiserad facköversättning och en auktoriserad översättning från svenska till engelska direkt online.

Terminologidatabaser

För att säkra att vi alltid använder korrekt terminologi dvs. korrekt benämning på föremål och tjänster använder vi terminologidatabaser. Företag använder dock ofta en egen terminologi varför vi alltid rekommenderar, att man vid större översättningar eller vid längre samarbeten upprättar en kundspecifik terminologidatabas för att säkra att en korrekt och företagsspecifik terminologi alltid används.

Vi utför översättning mellan svenska och engelska inom nedanstående fackområden:

  • Juridik
  • Ekonomi och finans
  • Teknik och IT
  • Medicin
  • Marknadsföring
  • Auktoriserad översättning; betyg, intyg, domar, registerutdrag, finansiella och juridiska dokument.

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

Vi är en av de ledande leverantörerna av auktoriserad översättning levererad online och detta naturligtvis också mellan svenska och engelska. När du beställer en auktoriserad översättning kom ihåg att ange i vilket land den skall användas. Vi använder så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att säkra att det inte blir osäkerhet omkring översättningens giltighet och för att den inte skall behöva legaliseras eller stämplas av Notarius Publicus. Vi har auktoriserade översättare från svenska till engelska i Australien, Canada, Nya Zeeland och UK och USA.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt engelska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt engelska modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 fokuserar inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

Om du har en få ord eller enklare text som du behöver översätta så fungerar ofta Opens external link in new windowGoogle Translate

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.