The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Våra tekniska översättare är inte bara högutbildade lingvister, de kan teknik och den tekniska terminologin.

The Native Translator –  en ISO 17100 kvalitetscertifierad teknisk översättningsbyrå, teknisk översättning med kvalitetsgaranti.

Vi är en av Europas ledande tekniska översättningsbyråer och kvalitetscertifierade enligt ISO17100. Vi arbetar sedan 2005 med teknisk översättning och kan räkna några av världens största teknikföretag som våra kunder. Vi kan också hjälpa dig och ditt företag med en teknisk översättning till och från de flesta av världens större språk. 

Teknisk översättning utförd av specialiserade facköversättare

Företag blir alltmer globala och det har kraftigt ökat efterfrågan på flerspråkig teknisk produktinformation och behovet av kvalificerad teknisk översättning och kraven på de tekniska översättningsbyråerna har därmed ökat. Det översätts idag ofta mycket specialiserad teknisk information till fler och fler språk en utveckling som medfört att endast de översättningsbyråer som specialiserat sig kan leverera den kvalitet och de språkkombinationer som ofta efterfrågas.

En teknisk översättare behöver därför, utöver språklig kompetens också ha mycket goda kunskaper inom det specifika tekniska fackområde som översättningen gäller och vara väl insatt i den relevanta terminologin. Tack vare vår specialisering mot bland annat teknisk översättning har vi byggt upp nödvändig kompetens och översätter allt från teknisk produktinformation och manualer till texter med mer kreativt innehåll som marknadsföringsmaterial, powerpoint presentationer, webbinnehåll med mera och detta i över 600 språkkombinationer.

Språkutbildade tekniker som översätter till sitt modersmål

Våra tekniska facköversättare är alltid flytande på källspråket och har målspråket som sitt modersmål. De har dessutom en teknisk bakgrund, ofta med högskoleutbildning inom teknik och med djupgående sakkunskap inom sitt specifika fackområde. Vi hanterar tekniska översättningar till och från över 100 språk bland dem svenska, engelska, kinesiska, tyska, danska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska.

Terminologidatabaser och översättningsminnen

Vi använder konsekvent företagsspecifika översättningsminnen vilket gör det möjligt att återanvända de översättningar vi redan gjort. Fördelarna med detta är stora, det ger både tids- och kostnadsbesparingar men framför allt säkrar det en konsekvent terminologi inte bara inom ett dokument utan också mellan dokument.

Vi översätter t.ex:

  • instruktionsböcker
  • driftsinstruktioner
  • handledningar
  • hemsidor
  • manualer
  • patent
  • programvara
  • powerpoint presentationer
  • produktkataloger och broschyrer
  • rapporter

Kvalitetssäkrad teknisk dokumentöversättning

Vi lägger mycket stor vikt vid översättningarnas kvalitet, och som en av de ledande globala översättningsbyråerna har vi möjlighet att arbeta med de bästa översättarna i branschen. Vi är kvalitetscertifierade enligt normen ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Sekretess är en självklarhet

Vi hanterar alltid stora mängder mycket känslig information och är naturligtvis mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess.

Du kan beställa din översättning online:

Du kan sända oss materialet via e-post eller ladda upp det i vår portal och få en offert och beställa översättningen här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert ». För större uppdrag rekommenderar vi dock att du sänder oss materialet via e-post då vi då ofta kan ge ett bättre pris.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

ISO certifierad teknisk översättningsbyrå

The Native Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt ISO17100 som är en kvalitetscertifiering specifik för översättningsbyråer.

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!